ارگ راین

ارگ راین

ارگ راین یکی از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان

جنگل گیسوم

جنگل گیسوم

روستای گیسوم دارای جنگلی بسیار زیباست که به دریا متصل می‌شود و طبیعتی بسیار زیبا را به وجود می‌آورد ولی این جنگل در نیمهٔ دوم سال بسیار سرد است و معمولاً در بهار و تابستان طرفدار دارد