رامیان

رامیان

تهران به گرگان و رامیان (خانه ابریشم)

از تهران 3 روزه

در خردادماه سه روز تعطیلی رسمی بود و با یک روز مرخصی با خانواده به از تهران  به سمت رامیان حرکت کردیم. صبح زود راه افتادیم که به گرمای جاده نخوریم. کمی در انتخاب مسیر اشتباه کردیم و به صورت تصادفی به محمودآباد  رسیدیم! لاجرم رفتیم لب دریا و با کمی توفیق اجباری در ساحل استراحت کردیم. بعد به سمت گرگان مسیر را ادامه دادیم. ظهر به گرگان رسیدیم و خانه‌ی یکی از آشنایان رفتیم. شب به سمت ناهارخوران و روستای زیارت رفتیم. مسیر روستا بسیار تاریک بود و جاده خاکی بود. بنابراین تصمیم گرفتیم از میانه راه برگردیم. در همان ناهارخوران شام خوردیم و بازگشتیم. 

صبح روز بعد به سمت علي آباد کتول رفتیم و سپس بعد از کمی چرخش در شهر به اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم در رامیان رفتیم. میزبان‌های فوق‌العاده‌ای بودند و با مهربانی و آغوش باز از ما پذیرایی کردند. 

شبانه با خودرو آفرود میزبان به سمت دریاچه گل رامیان رفتیم. مسیر فوق‌العاده بود. در قهوه‌خانه‌ای که آنجا قرار داشت چایی خوردیم و کیف کردیم! یک شب دیگر هم در رامیان ماندیم و شب آخر به گرگان بازگشتیم و به هزارپیچ گرگان رفتیم. منظره فوق‌العادهای بود. 

لیست مکان‌های دیدنی

 - thumbnail

نظرات کاربران