پارک جنگلی جوارم

پارک جنگلی جوارم

تهران به جوارم

از تهران 3 روزه

همراه با خانواده صبح به مقصد قائم شهر از تهران راه افتادیم. در رودهن صبحانه کله‌پاچه خوردیم. حدود ظهر به پارک جنگلی جوارم رسیدیم و در کلبه چوبی چهارنفره که از قبل رزرو کرده بودیم مستقر شدیم. دو شب در پارک ماندیم و طبیعت گردی کردیم. روز سوم به سمت تهران بازگشتیم.

 - thumbnail

نظرات کاربران