باداب سورت

باداب سورت

از تهران 2 روزه

صبح روز پنجشنبه در اسفندماه از تهران به سمت جاده کیاسر حرکت کردیم. از اونجایی که هدفمون طبیعت گردی بود از ابتدای سفر مسیرهای مختلفی رو میرفتیم. از پل سفيد تا کیاسر رو از یه جاده کاملا فرعی رفتیم و ابرها زیر پاهامون بودن و منظره فوق‌العاده‌ای داشت. با توجه به مسیری که برای رسیدن به باداب سورت  داشتیم، از روستای اروست رد شدیم و همونجا ناهار خوردیم. بعد ماشینها رو پارک کردیم و با نیسان بقیه راه رو تا چشمه های باداب سورت  ادامه دادیم. ازونجایی که فصل سردی رو برای طبیعت گردی انتخاب کرده بودیم، هم مسیر و هم باداب سورت بسیار بسیار خلوت بود و ما تنها بازدید کننده‌های اونجا بودیم. یه چشمه نمک داشت که یه مقدار اطرافش نشستیم و پاهامون رو تا زانو توی آب بردیم. نگران بودیم خطرناک باشه وگرنه آب تنی هم میکردیم! 

بعد از یکی دو ساعت گردش در باداب سورت با نیسان به سمت ماشینهامون برگشتیم و در همون نزدیکی کیاسر یه مقدار طبیعت گردی کردیم و بعدش یه ویلای ارزان قیمت و تمیز برای یک شب اجاره کردیم. صبح روز دوم بعد از صبحانه به سمت تهران راه افتادیم و البته باز هم در مسیر برگشت به کنجکاوی ادامه دادیم. عصر تهران رسیدیم. 

 - thumbnail
 - thumbnail
 - thumbnail

نظرات کاربران