مزرن آباد و چالوس

مزرن آباد و چالوس

تهران به چالوس

از تهران 2 روزه

صبح روز چهارشنبه از تهران به سمت چالوس حرکت کردیم. صبحانه را از تهران با خودمان برده بودیم و در میان راه در جاده چالوس خوردیم. به مسیرمان ادامه دادیم. به مرزن آباد که رسیدیم به گشت و گذار در مناطق طبیعی پرداختیم. برکه‌ای طبیعی حدود 5 کیلومتر بعد از مرزن آباد وجود دارد. برای رسیدن به آن از افراد محلی کمک گرفتیم. جاده حدود 10 دقیقه خاکی بود. کمی در کنار برکه و رودخانه استراحت کردیم و ناهار را همانجا ماکارونی پختیم و خوردیم. بعد از ظهر به سمت چالوس حرکت کردیم و حدود نیم ساعت بعد به چالوس رسیدیم. مستقیم به سمت ویلایی که اجاره کرده بودیم رفتیم و کلید را تحویل گرفتیم. دو شب در چالوس بودیم و به تفریح و دریا و آب‌تنی گذراندیم. صبح روز جمعه بعد از ناهار به سمت تهران بازگشتیم.

 - thumbnail
 - thumbnail

نظرات کاربران